Gothic metal


Z tym rodzajem muzyki związany jest album Paradise Lost, którego tytuł brzmi Gothic. Ten rodzaj muzyki metalowej, o którym mowa, to gothic metal. A album, o którym wspomniano wcześniej jest jakby wizytówką tego właśnie podgatunku metalu. Gothic metal wyróżnia się na tle innych gatunków muzyki tym, że śpiew ma charakter pompatyczny. Ponadto jest niezwykle smutny, wręcz melancholijny. To właśnie przez śpiew, utwory mają taki, a nie inny charakter. Jeśli chodzi o teksty piosenek, są to przeważnie liryki, które ściśle wiążą się ze światem fantazji. Ponadto nawiązują do uczuć, marzeń, a nawet magii. Właściwie to utwory z gatunku, jakim jest gothic metal, określane są często jako poezja śpiewana. Oczywiście dotyczy to jedynie tekstów, a nie partii instrumentalnej. Ją bowiem ciężko określić tym mianem. Mówiąc o podgatunku, jakim jest gothic metal, zwany po prostu metalem gotyckim, należy nadmienić, że stał się on przyczyną pewnych podziałów w obrębie subkultury gotyckiej. Osoby, które słuchają muzyki, która określana jest jako gothic metal, nazywani są tak zwanymi Gotami. Są oni identyfikowani przez innych oraz przez siebie właśnie ze wspomnianą subkulturą.

Speed metal

Początki tego podgatunku muzycznego związane są z latami osiemdziesiątymi wieku dwudziestego. Speed metal, bo właśnie o nim mowa, jest gatunkiem muzyki metalowej. Do cech charakterystycznych muzyki określanej mianem Speer metal, zalicza się szybkie tempo oraz melodyjne solówki, które przeplatają się z technicznym przygr...

Metalowcy

Mówiąc o gatunku, jakim jest metal, można także wspomnieć o subkulturze, która związana jest właśnie z tym gatunkiem muzyki. Tą subkulturą są metalowcy. Wyłoniła się ona na początku lat siedemdziesiątych wieku dwudziestego. Metalowcy związani są przede wszystkim z muzyką heavy metalową, ale także i z jej podga...

Heavy metal

Ten podgatunek muzyki rozrywkowej powstał w pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Inne źródła podają, że heavy metal, o którym mowa, jest podgatunkiem przełomowym lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Identyfikowany jest przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej oraz z Wielką Br...